Zapraszamy psychoterapeutów i psychologów do udziału w kampanii społecznej pt.:

Zdrowie zaczyna się w głowie

Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej

6-26 maja 2017

Kampania obejmuje cykl działań promujących dbałość o higienę psychiczną i odpowiednio wczesne wykrywanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Gdańska, których celem jest upowszechnienie korzystania z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Pragniemy, aby promocja dobrostanu i dbałości o swoje zdrowie psychiczne wśród mieszkańców odbywała się we współpracy szerokiego grona profesjonalistów.

  • Chcielibyśmy zaprezentować różne formy pomocy i wsparcia psychologicznego w sposób prosty, ułatwiający udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy to może być dobre także dla mnie?”.
  • Chcemy, aby mieszkańcy uzyskali łatwy i bezpośredni dostęp do psychoterapeutów w wygodnych dla siebie lokalizacjach i terminach.
  • Chcemy promować środowisko psychoterapeutów oraz psychologów.
Link do I edycji Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej „Otwórz się na pomoc

Serdecznie zapraszamy do udziału w kampanii!

 Jeśli podzielacie Państwo przyświecające nam cele i jesteście gotowi do poświęcenia Waszego czasu oraz Waszej uwagi osobom, które zechcą zgłosić się właśnie do Was…

…prosimy o niezwłoczne nadesłanie zgłoszenia i deklaracji udziału w wydarzeniu

Formularz zgłoszeniowy: ZGŁOSZENIE_ZDROWIE ZACZYNA SIE W GLOWIE.

 

Z naszej strony deklarujemy promocję działań realizowanych przez Was w ramach kampanii (konsultacji, warsztatów, seminariów itd.), przy użyciu wszystkich nośników i działań dostępnych organizatorom oraz partnerom.

 

Organizatorzy

         

 

Partner

 

Patronat honorowy

Patronat merytoryczny