Gdański model deinstytucjonalizacji

Gdański model deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest innowacyjnym projektem skierowanym do osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, którzy są mieszkańcami dzielnicy Śródmieście oraz dzielnic ościennych. Odbiorcami mogą być osoby w wieku produkcyjnym oraz młodzi dorośli w wieku 16-25 lat.

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie systemu wsparcia środowiskowego opartego o różnorodne formy pomocy. Ma to na celu minimalizowanie konieczności hospitalizacji osób w kryzysie psychicznym, integrację środowiska oraz wsparcie dla rodzin osób chorujących.

Ważnym aspektem jest również indywidualne podejście do potrzeb każdego z uczestników projektu.

Liderem gdańskiego modelu deinstytucjonalizacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Partnerzy projektu:

 1. CZP Optimmed – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny.
  http://www.optimmed.pl/ tel. 570 398 090
 2. Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” – psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzin, konsultacje lekarza psychiatry.
  http://fwr-przystan.org/ tel. 505 034 567.
 3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Klub Integracji Społecznej, mieszkania wspomagane.
  http://wsparciewgdansku.pl/ tel. 787 960 860, tel. 577 772 838.
 4. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” – wsparcie Asystenta Środowiskowego, Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszkania wspomagane, specjalistyczne usługi opiekuńcze, poradnictwo rodzinne.
  http://przyjaznadlon.pl/, tel. 58 341 10 83

Termin realizacji projektu: X.2017 – IX.2020 r.

Jeżeli spełniają Państwo kryteria udziału w projekcie, zapraszamy do kontaktu z CZP Optimmed pod nr tel. 570 398 090 bądź osobiście przy ul. Jaskółczej 7/15, I piętro pok. 63, w celu umówienia pierwszej wizyty ze specjalistą.

Gdanski-model-deinstytucjonalizacji