Fundacja Wspierania Rodzin Przystań powstała w marcu 2009 roku.

Fundacja podejmuje działania zachęcające do dbania o dobrą kondycję psychiczną, równowagę emocjonalną, propagujące dobrą i rzetelną wiedzę o zdrowiu psychicznym, zapobieganie stygmatyzacjo osób korzystających z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej oraz edukowanie w zakresie wiedzy o psychice ludzkiej, emocjach, mechanizmach psychologicznego radzenia sobie ze zmianami wypływającymi z naturalnego rytmu życia, jak i pojawiającymi się trudnościami czy kryzysami. Wiedza o swojej kondycji psychicznej jest niezbędna do rozpoznawania sytuacji, w której należy skorzystać z pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Wczesne reagowanie zapobiega rozwojowi chorób i zaburzeń, ułatwiając leczenie i obniżając jego koszty, przywraca jednostkę społeczeństwu.

Dlatego angażujemy się w programy, projekty i kampanie skierowane do społeczeństwa, ale i różnych grup zawodowych, których celem jest

  • zapobieganie stygmatyzacji osób korzystających z pomocy profesjonalistów w sytuacji trudności emocjonalnych, kryzysów życiowych oraz doświadczania zaburzeń osobowości;
  • propagowanie rzetelnego leczenia psychoterapeutycznego oraz diagnozy;
  • propagowanie wiedzy o zdrowiu psychicznym;
  • edukacja odnośnie możliwości korzystania z psychoterapii i poradnictwa psychologicznego;
  • przekazywanie wiedzy na temat sposobów dbania o zdrowie psychiczne, zwłaszcza w trakcie przeżywania trudności i kryzysów psychicznych;
  • edukowanie o wczesnych symptomach zaburzeń emocjonalnych i zachowania, tak aby każdy wiedział, kiedy skonsultować się ze specjalistą;

W szczególnym kręgu zainteresowań Fundacji leży Rodzina, ponieważ każdy nosi w sobie obraz bliskich i ważnych dla niego osób. Zmiana wewnętrzna i rozwój osobisty człowieka wpływa na jego funkcjonowanie rodzinne, oraz możliwości nawiązywania bliskich, stabilnych i satysfakcjonujących związków.

Fundacja Przystań podejmuje więc działania na rzecz oraz wspierania dobrego i świadomego rodzicielstwa, wiedząc, że to w rodzinie jest początek osobistej historii każdego z nas.

W ciągu całego życia zarówno rodzice jak i dzieci napotykają wiele nieprzewidzianych sytuacji, frustracji. Muszą sobie radzić z radościami i trudnościami. Każdy etap rozwoju dziecka jest dla rodziców nowym wyzwaniem przywołuje wspomnienia, echa własnych doświadczeń. Czasem może to utrudniać rodzicom widzenie ich dziecka i sprawowanie opieki rodzicielskiej. Czasem emocje utrudniają komunikację i wzajemny kontakt.

Rodzice stając przed nowymi sytuacjami, wyzwaniami jednocześnie zmagają się z własnym zagubieniem, zmęczeniem i frustracją. Często nie wiedzą jak mają rozumieć zachowania dziecka, a więc i jak na nie reagować Mogą czuć się bezradni, niepewni, mogą czuć lęk i niepokój. Wiemy, że w takich momentach ważne jest wsparcie z zewnątrz tak, aby rodzice mogli bardziej akceptować swoje przeżycia i czuć się pewniej w swoim rodzicielstwie.

Wiedza o rozwoju dziecka, jego zachowaniach i sposobach komunikacji, może pomóc rodzicom w radzeniu sobie z tymi codziennymi wyzwaniami. Przybliżanie im dziecięcego, młodzieżowego rozumienia świata i rzeczywistości pomaga zwiększyć satysfakcję z codziennych kontaktów. Pomaga też rodzicom być bardziej swobodnym w relacjach, w podejmowaniu decyzji i bardziej cieszyć się swoim rodzicielstwem, bez poczucia winy.

Dlatego działania Fundacji Wspierania Rodzin Przystań mają także obejmować rodziny w trudnych życiowych sytuacjach (kryzysy, przeżywanie żałoby, utrata dziecka, bezpłodność, trudności wychowawcze, choroba bliskich, rozwód, przeprowadzka, uzależnienia, ciąże nastolatków i wiele innych).

Życie w rodzinie zmienia się na każdym etapie rozwoju i wymaga ciągłego dostosowywania się i elastyczności wszystkich jej członków.

Spokojny i ufający sobie rodzic, może być bliżej dziecka, dawać mu wsparcie i towarzyszyć w jego rozwoju zgodnie z potencjałem dziecka a nie własnymi oczekiwaniami.

Chcemy pomagać rodzicom i dzieciom mówić jednym językiem, rozumieć siebie wzajemnie tak, aby mogli cieszyć się wzajemną bliskością.

Wierzymy, że budowanie wspólnego, szczęśliwego życia pozwala czuć się ludziom szczęśliwymi i spełnionymi i jest ważnym elementem dobrostanu psychicznego.

W Fundacji Wspierania Rodzin Przystań jest również prowadzona psychoterapia psychodynamiczna, oraz szkoleniowe superwizje dla psychoterapeutów, uznawane w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym jako element szkolenia.