Dla młodzieży

Od października do grudnia 2017r. realizujemy w Gdańsku:

  • cykl warsztatów dla młodzieży w wieku 13-14 lat, uczęszczających do II klas szkół gimnazjalnych oraz VII klas szkół podstawowych,
  • cykl warsztatów dla młodzieży I klas szkół ponadgimnazjalnych  (pilotaż).

Łącznie działaniami w ramach tych zajęć zostanie objętych ponad 700 uczniów uczęszczających do 9 szkół.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez dwuosobowe zespoły trenerów w oparciu o autorskie scenariusze zajęć przygotowane przez ekspertów współpracujących z Fundacją.

Naszymi trenerami są wyłącznie psychologowie oraz pedagodzy posiadający wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie.

Młodzież uczestnicząca w zajęciach jest także wyposażona w broszurę edukacyjno-informacyjną – „Niezbędnik Pomocy dla młodzieży”.

 

Tematyka warsztatów dla uczniów II klas szkół gimnazjalnych oraz VII klas szkół podstawowych (13-14 lat)

Tematyka warsztatów dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych (16 lat)

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Gdańska.