Konferencja „Nie Udawaj Że Nie Widzisz”

KONFERENCJA „Nie Udawaj Że Nie Widzisz” (13 grudnia 2016)

W pierwszej części konferencji odbyła się debata pt. „Houston, mamy problem…?”.

Wystąpienia wprowadzające do debaty przedstawili wybitni naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska w swoim wystąpieniu mówiła na temat norm i patologii zachowań ryzykownych u młodzieży, natomiast dr Marcin Szulc przedstawił refleksje na temat pracy wychowawczej i relacji nauczyciel-uczeń.

W debacie panelowej udział wzięli prof. Beata Pastwa-Wojciechowska (Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr Tadeusz Jędrzejczyk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego), Piotr Olech (Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku) oraz Maciej Łysak (Fundacja Wspierania Rodzin Przystań).

Debatę poprowadziła red. Magda Szpiner z Radia Gdańsk.

W drugiej części konferencji przedstawiono wyniki ewaluacji oraz podsumowano projekt pilotażowy.

Konferencja odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności.

Katarzyna Wieczorek
Rozdanie dyplomów na zakończenie pilotażu (Piotr Olech, Katarzyna Wieczorek)
Piotr Olech, Katarzyna Wieczorek, red. Magda Szpiner
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
dr Marcin Szulc
Dyskusja panelowa „Houston, mamy problem…?” Od lewej: red. M. Szpiner, dr T. Jędrzejczyk, prof. B. Pastwa-Wojciechowska, dr A. Lewandowska, M. Łysak, P. Olech
Maciej Łysak
Katarzyna Wieczorek