O programie #oznaczeni

NAZWA PROGRAMU

symbolizuje młode osoby, które „oznaczają” swoje ciała, będąc pod wpływem bolesnych przeżyć psychicznych i doświadczanego cierpienia.


#OZNACZENI

 • kaleczą się,
 • wychudzają,
 • trują alkoholem, narkotykami,
 • traktują ciało instrumentalnie,
 • próbują się unicestwić w próbach samobójczych.

PROBLEM

Według danych WHO:

 • 90% aktów samobójczych jest dokonywanych w nastroju lub stanie depresyjnym.
 • Zaburzenia depresyjne występują u:
  • 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym,
  • 2% dzieci w szkole podstawowej,
  • 4-15% młodych w wieku 13-18 lat.
 • Podczas dorastania częściej chorują dziewczęta.
 • U dzieci częstość występowania zaburzeń depresyjnych jest podobna w grupie chłopców i dziewczynek.
 • Chłopcy częściej popełniają samobójstwo.
 • Dziewczynki częściej mają myśli samobójcze oraz dokonują samouszkodzeń.

DZIAŁANIA

W ramach programu podejmowane są kompleksowe działania ukierunkowane na profilaktykę i wsparcie młodzieży w obliczu problemów.

W szczególności prowadzone są działania wzmacniające środowisko szkolne, poprzez budowanie odpowiedzialnych postaw.

 

NIE UDAWAJ ŻE NIE WIDZISZ

 


Autor i organizator programu

Katarzyna Wieczorek, Fundacja Wspierania Rodzin Przystań

Partnerzy

Miasto Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności