Projekt pilotażowy

PILOTAŻ (wrzesień-grudzień 2016)

Pilotażem objęto trzy gdańskie szkoły gimnazjalne (Gimnazjum nr 7,  Gimnazjum nr 29 oraz Gimnazjum nr 48).

Łącznie 225 uczniów klas pierwszych gimnazjum przeszło przez cykl warsztatów poświęconych rozpoznawaniu osób potrzebujących pomocy, sposobom radzenia sobie z trudnościami domowymi i szkolnymi, a także zachowaniom autodestrukcyjnym, zaburzeniom odżywiania oraz zagrożeniom zewnętrznym.

Przeprowadzono także cykl warsztatów dla nauczycieli ze szkół objętych pilotażem. Tematyka zajęć obejmowała zachowania autodestrukcyjne, w tym samobójstwa, zapobieganie przemocy, rozwój psychiczny i psychoseksualny, zaburzenia jedzenia, proces grupowy.

 

Pilotaż zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Gdańska.

Partnerem projektu pilotażowego było Europejskie Centrum Solidarności.