Seminaria dla nauczycieli i pedagogów

Od września do grudnia 2017r. zapraszamy na seminaria dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Seminaria odbywają się w środy w godzinach 16:00-19:00, w Europejskim Centrum Solidarności.

Celem seminariów jest nie tylko dostarczanie wiedzy, ale także zwiększanie świadomości i wrażliwości nauczycieli odnośnie zagrożeń psychologicznych pojawiających się wśród młodzieży.

Mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli próbować rozwiązywać konkretnych problemów nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Ważnym czynnikiem skuteczności programu #oznaczeni jest nie tylko bezpośrednie oddziaływanie na młodzież (głównie podczas prowadzonych przez nas warsztatów w szkołach), ale także uwrażliwianie i zwiększanie kompetencji dorosłych na co dzień pracujących z młodzieżą.

 

Pierwsze seminarium odbyło się 27 września 2017r., w godz. 16:00-19:00 w Europejskim Centrum Solidarności

Temat seminarium brzmiał: „Cyberprzemoc i uzależnienie. Ryzykowne używanie elektronicznych środków przekazu”

Seminarium poprowadził dr Marcin Szulc z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób.

 

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Gdańska.