Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Opis szkolenia

Dwuletnie Studium poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych.

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest dwuetapowym szkoleniem. Ideą szkolenia jest przygotowanie:

  • psychologów,
  • pedagogów,
  • wychowawców,
  • nauczycieli,
  • socjoterapeutów,
  • pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej,
  • pracowników socjalnych,
  • wszystkich osób pracu­jących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

do pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także terapeutycznych innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów.

Etap wstępny

Zajęcia ETAPU WSTĘPNEGO realizują Ośrodki, które uzyskały akredytację Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Mapa Ośrodków

Etap wstępny szkolenia z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.

Etap wstępny: konstrukcja szkolenia

 

Etap zaawansowany

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, dającego podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia.

Roczne szkolenie jest skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe­rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie niete­rapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WSTĘPNY.

Zajęcia odbywają się równolegle w kilku miastach Polski w: Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie.

Etap zaawansowany: konstrukcja szkolenia

 

Cennik

Koszt Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży wynosi:

Etap wstępny:
– 100 zł opłata rekrutacyjna
– następnie 2400 zł (sugerowane 8 rat po 300 zł)

RAZEM: 2500 zł

Etap zaawansowany:
– 1300 zł –  Intensywny Trening Wakacyjny I
– następnie 5200zł – osiem spotkań dydaktycznych oraz Trening Wakacyjny II

RAZEM: 6500 zł

 

Wpłaty (tylko za etap wstępny) należy dokonywać na rachunek bankowy
nr: …
Fundacja Wspierania Rodzin Przystań, 80-425 Gdańsk, ul. Mickiewicza 9 lok. 11