Psychoterapia

FWR Przystań prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobowości MILA, który oferuje pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego i konsultacji diagnostycznych, psychoterapii nerwic, depresji, zaburzeń emocjonalnych i lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, dolegliwości psychosomatycznych.

Prowadzi również działalność edukacyjną — szkolenia specjalistyczne dla studentów i absolwentów kierunków: psychologia, medycyna, pedagogika, resocjalizacja i innych, jak i działalność treningową — treningi i warsztaty umożliwiające rozwój osobisty.

PSYCHOTERAPIA

W FWR Przystań  prowadzona jest psychoterapia psychodynamiczna, co oznacza analityczne rozumienie problemów i jednoczesne indywidualne podejście do pacjenta skoncentrowane na uzyskaniu trwałej poprawy. Terapeuta przystosowuje różne metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Celem psychoterapii jest ustąpienie wewnętrznego cierpienia i wywołanych nim objawów.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest dwoma lub trzema konsultacjami, których celem jest zapoznanie się z problemami pacjenta i zaoferowanie mu efektywnej formy pomocy.

Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych jest uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjenta określonych w trakcie wstępnych konsultacji. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut.

Psychoterapia przeznaczona jest dla osób, które:

  • Chcą poradzić sobie z kryzysowymi sytuacjami w życiu: utrata bliskiej osoby, wypadek, nagła choroba, zmiana lub utrata pracy.
  • Mają trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.
  • Nie radzą sobie z przeżywanymi emocjami (smutek, złość i inne).
  • Chcą poradzić sobie z następującymi problemami: lęk, nerwica, depresja, zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się).
  • Cierpią na dolegliwości psychosomatyczne (uporczywe bóle głowy, żołądka, nadciśnienie, bezsenność i inne).
  • Chcą poprawić swoje relacje z innymi osobami, mają trudność w utrzymywaniu relacji opartych o wzajemność, czułość i zaangażowanie.
  • Odczuwają trudności w kontaktach z innymi ludźmi.

Aby się umówić na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny: 505 034 567.

KONSULTACJA

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem z psychologiem, psychoterapeutą której celem jest omówienie problemów pacjenta i ustalenie efektywnej formy pomocy. Konsultacje poprzedzają podjęcie psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Spotkanie trwa 40-50 minut.

SUPERWIZJA 

Superwizja dla psychoterapeutów, specjalistów szkolących się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzona przez  certyfikowanego psychoterapeutę PTPPd Katarzynę Wieczorek, jest uznawana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.