Zapobieganie zaburzeniom odżywiania

W 2017 roku Fundacja realizuje na terenie województwa pomorskiego zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą

„Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym

w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku”

(Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, Działanie 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym).

 

W ramach zadania realizujemy szereg działań, których celem jest skuteczne zapobieganie zaburzeniom odżywiania (tj. anoreksja, bulimia i in.) wśród nastolatków.

Problem zaburzeń odżywiania

 

Aby działania te były skuteczne, konieczne jest wielotorowe oddziaływanie:

  • zwiększanie świadomości dorosłych pracujących z młodzieżą (głównie nauczyciele i pedagodzy),
  • destygmatyzowanie osób korzystających z pomocy psychologicznej,
  • wzmacnianie współodpowiedzialności w grupach nastolatków.

Realizowany przez Fundację projekt został skonstruowany w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na te wyzwania.

 

DZIAŁANIA:

Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów

Warsztaty dla Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

Dni Otwarte

Konferencja

Materiały informacyjne

 

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.