KONFERENCJA „Emocje na talerzu: Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży”

MIEJSCE: Focus Hotel Premium ****, Gdańsk, ul. Nad Stawem 5

http://www.focushotels.pl/lokalizacja-kontakt,106.html

TERMIN: 24 listopada 2017 roku, godz. 9:00-16:30

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zaburzeniom odżywiania wśród dzieci i młodzieży.

Badania pokazują, że zaburzenia odżywiania (głównie anoreksja i bulimia) stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla młodzieży, wyjątkowo destruktywne zwłaszcza wśród dziewcząt. Szczególnie anorexia nervosa jest obciążona wysoką śmiertelnością (do 25%).

Skuteczne przeciwdziałanie tym zjawiskom oznacza konieczność fachowej współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz rodzicami.

Konferencja jest adresowana do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pracujących na co dzień z młodzieżą.

Wydarzenie jest organizowane w ramach zadania „Zapobieganie zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.

REJESTRACJA: koordynator@fwr-przystan.org

 

Patronat honorowy nad konferencją objął Pomorski Kurator Oświaty.


PROGRAM KONFERENCJI:

8:30-9:00         Rejestracja uczestników

9:00 -9:15         Otwarcie, wystąpienia gości

9:15–10:15        Zuzanna Korga: Rozwój osobowości a zaburzenia odżywiania

10:15–10:45      Katarzyna Wieczorek: Stres, trauma a zaburzenia odżywiania

10:45-11:00      PRZERWA KAWOWA

11:00–11:45        Katarzyna Zapał-Śliwińska: Funkcja i symbolika zaburzeń odżywiania w kontekście rozwoju psychoseksualnego

11:45–12:30        Michał Potkański: Zaburzenia odżywiania jako choroba systemu rodzinnego

12.30-13:15–       LUNCH

13:15–13:45        Alicja Zajączkowska: Zdrowy styl życia w opinii młodzieży z Pomorza – wyniki badania ewaluacyjnego

13:45–14:30        Katarzyna Krakowska: Jak komunikować się z dziećmi i młodzieżą? Profilaktyka zaburzeń odżywiania – wskazówki dla nauczycieli i pedagogów

14:30–14:45        PRZERWA KAWOWA

14:45–15:30        Anna Emilia Urban: Zaburzenia odżywiania – z czym to się je? Z punktu widzenia psychiatry

15:30–16:15        Edyta Dutkiewicz: Zdrowe nawyki żywieniowe jako element profilaktyki zaburzeń odżywiania ucznia

16:15-16:30     ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 


PRELEGENCI:

 • mgr Zuzanna Korga, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor psychoterapii, Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji LOGOS w Rybniku, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • mgr Katarzyna Wieczorek, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prezes Fundacji Wspierania Rodzin Przystań, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • mgr Katarzyna Zapał-Śliwińska, psycholog, psychoterapeuta, Gdańskie Centrum Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • mgr Michał Potkański, psycholog, psychoterapeuta, Fundacja Wspierania Rodzin Przystań
 • mgr Alicja Zajączkowska, badacz społeczny ewaluatorka, prezes zarządu PrePost Consulting sp. z o.o.
 • mgr Katarzyna Krakowska, psycholog, wykładowca, trener oświaty i biznesu
 • lek. med. Anna Emilia Urban, psychiatra, psychoterapeuta, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • mgr Edyta Dutkiewicz, dyplomowany dietetyk, psycholog, psychodietetyk, właścicielka firmy „Lekko”

 


Szczegółowe warunki udziału:

 • Organizatorem konferencji jest Fundacja Wspierania Rodzin Przystań.
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Aby wziąć udział w konferencji należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail:
  koordynator@fwr-przystan.org , podając imię, nazwisko, miejsce pracy oraz e-mail i telefon do kontaktu.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.

 

 • Organizator zapewnia uczestnikom przerwy kawowe i lunch, natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu.
 • Dla uczestników konferencji spoza Trójmiasta istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnego noclegu. W przypadku potrzeby zapewnienia zakwaterowania prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem do dnia 21.11.2017. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona.

 

 • Uczestnicy konferencji otrzymają:

– poradnik postępowania pt. „Zapobieganie zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym”,

certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020