Warsztaty dla harcerzy

We współpracy z Okręgiem Pomorskim Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej prowadzimy zajęcia warsztatowe dla kadry ZHR oraz zajęcia psychoedukacyjne dla harcerzy ZHR.

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej jest organizacją z wieloletnią tradycją wspierania zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży przez promowanie wartości i postawy wzajemnej wrażliwości oraz dbania o dobro swoje i innych. Jest organizacją egalitarną, zrzeszającą dzieci, młodzież i młodych dorosłych z wszystkich grup społecznych, co zapewnia szeroki zakres jej oddziaływań. Jej hierarchiczna struktura wpływa na dużą siłę oddziaływań na dzieci i młodzież (identyfikacja z autorytetem), oraz wpisuje się w założenia projektu, w którym beneficjenci bezpośredni mają możliwość (po przebytych warsztatach psychoedukacyjnych) na przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności dalej zgodnie z zasadą train the trainers.


WARSZTATY DLA KADRY ZHR:

W październiku i listopadzie 2017r. prowadzimy warsztaty dla członków kadry ośmiu hufców żeńskich Okręgu Pomorskiego ZHR (w związku z występowaniem zaburzeń odżywiania głównie wśród dziewcząt warsztatami zostaną objęte hufce damskie).

Członkami kadry ZHR (przyboczni/przyboczne, drużynowi/drużynowe itd.) są osoby w wieku od 16 roku życia.

Zakres tematyczny:

1) podstawowe informacje o zaburzeniach odżywiania,

2) ćwiczenie umiejętności komunikacji,

3) rozpoznawanie wczesnych symptomów pojawienia się zaburzeń odżywiania,

4) kształtowanie właściwych postaw żywieniowych wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy warsztatów otrzymają opracowany w ramach projektu materiał „ABC Pomocy” .


ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA HARCERZY PODCZAS OBOZÓW LETNICH:

W lipcu 2017r. prowadziliśmy zajęcia psychoedukacyjne dla ponad 240 harcerzy, uczestniczących w letnich obozach harcerskich ZHR.

Zajęcia prowadził zespół trenerów Fundacji w oparciu o specjalnie przygotowane, dedykowane tej grupie odbiorców, scenariusze.

Zakres tematyczny:

  1. Część integracyjna
  2. Świat emocji
  3. Obraz siebie
  4. Relacje rówieśnicze
  5. Relacje z ważnymi dorosłymi

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.